Kom in ACTie: een groepstraining Acceptatie- en Commitment Therapie

Kom in ACTie!

Wat ACT is

ACT is een manier van kijken naar verandering in je persoonlijk functioneren, met als doel meer psychologische flexibiliteit. Het sluit aan bij de oude wijsheid om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, en je in te zetten voor de dingen die belangrijk voor je zijn en waar je wél invloed op hebt. Dit is niet gemakkelijk, maar wel essentieel. Wij mensen willen van nature geen pijn en ongemak. Dus we komen van binnen in opstand als dat er wel is, ook als duidelijk is dat we niet alles kunnen veranderen. 

Zoals de naam al zegt, is er veel aandacht in deze therapie- en trainingsvorm voor Acceptatie > aanvaarden wat je niet kunt veranderen, en Commitment > je inzetten voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn en waar je wél invloed op hebt. Om zover te komen leer je helder waar te nemen wat je precies ervaart, je leert kijken naar je ervaringen zonder er in vast te lopen, je leert je niet vast te klampen aan een bepaald beeld van wie je was, bent of zou moeten zijn en je leert je meer bewust te zijn van voor jou werkelijk van waarde is in dit leven dat je hebt. 

ACT is een vorm van therapie en training die in de geestelijke gezondheidszorg geaccepteerd en bewezen effectief is in de behandeling van diverse psychische moeilijkheden. 

Voor wie is de training geschikt?

Deze training kan voor veel mensen nuttig zijn. Bijvoorbeeld:

– je worstelt met een chronische lichamelijke klacht of een andere moeilijke situatie in jouw leven.

– je voelt je vaak gespannen en angstig omdat je denkt dat je alles goed onder controle moet hebben

– je voelt je vaak somber en verdrietig omdat je niet zo goed weet wat in dit leven de moeite waard is

– je voelt veel frustratie over dingen die niet lukken

– je voelt je vaak gejaagd en kan moeilijk genieten

En voor wie (nog) niet?

– als angst en/of depressieve klachten zo acuut zijn dat het te moeilijk is om de concentratie en ruimte te vinden om informatie op te nemen en samen met anderen te oefenen.

In dat geval is het beter om een individuele behandeling aan te gaan. 

Tijdens de intake zal dat duidelijk worden. 

Hoe ziet de training er uit?

* 1 à 2 intakesessies individueel

* 8 groepsbijeenkomsten, 4-6 deelnemers

* 1 evaluatiesessie individueel, afronding, evt. vervolgadvies

Wat doen we dan?

Een groepsbijeenkomst bestaat uit vaste onderdelen: Kennismaken (in het begin), bespreken thuisoefeningen, uitleg van het thema van die dag, vragen en discussie, oefenen en uitleg thuisoefeningen. 

Indeling:

Van 16-18 uur. Het eerste kwartier is inloop en halverwege is er een kwartier pauze met koffie en thee. 

Wanneer?

Op de maandag van 16-18 uur, zodra er minstens 4 deelnemers zijn.

Locatie:

Praktijk Gezond van Geest, Noordwolderweg 7 in Zuidwolde GN. 

Waarom in een groep?

Voordelen van een groepstraining:

– herkennen van moeilijkheden en merken dat je niet alleen bent in jouw worsteling

– andere mensen stellen misschien andere vragen die helpen om te begrijpen en toe te passen

– samen kunnen oefenen

– elkaar feedback en steun kunnen geven

– behandelen/trainen in een groep scheelt tijd, waardoor er binnen de vergoeding door de verzekering meer behandeltijd mogelijk is

Kosten:

Als je een verwijzing hebt van de huisarts wordt de training vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat wel ten koste van het eigen risico. 

De huisarts kan je verwijzen op grond van angst- en/of depressieve klachten. Mijn praktijk is te vinden op Zorgdomein. Dit is een beveiligde digitale verwijsservice. De meeste huisartsen gebruiken dat ook. 

Mocht je de training willen doen zonder verwijzing, informeer dan even bij mij naar de kosten.

Aanmelding of vragen?

Ik ben bereikbaar via telefoon, whatsapp of mail. 06-19482768, welkom@gezondvangeest.nl

Top