Wachttijd

INTAKES

Vanaf  september 2024 kunnen er weer nieuwe intakes gepland worden (update 14-5-2024). De wachttijd is dus ongeveer 16 weken. Behandeling kan normaliter binnen 2-3 weken na de intake verder gaan, tenzij er vakantie tussen zit.

Tip: Vraag uw huisarts of in uw geval behandeling door een psycholoog noodzakelijk is, of dat u goed geholpen kunt worden door bijvoorbeeld een coach, POH-GGZ of maatschappelijk werker. De wachttijden in de reguliere GGZ (Basis of Specialistisch) zijn lang. Maar er zijn veel goede hulpverleners beschikbaar. Als het gaat om een “lichtere” hulpvraag kunt u ook daar aan denken. 

WACHTTIJD

De wachttijd is vaak langer dan ik zou willen in mijn praktijk.

Wachttijden zijn vervelend, maar ook onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte blijft voor lopende behandelingen.  Wat u in de tussentijd zou kunnen doen is overwegen wat u precies in uw leven zou willen veranderen door middel van therapie. Denkt u aan wat u vooral anders zou willen in omstandigheden, contacten, relaties, gedachten, gevoelens en/of gedrag. Vraagt u eventueel (nogmaals) uw huisarts om mee te denken over de vraag welke hulpverlener u daarmee het beste binnen redelijke termijn kan helpen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u ook contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ’treeknormen’) (bron: www.nza.nl)

Top