Welkom

Gezond van Geest is de praktijk van GZ-psycholoog Anja Klaverdijk in Groningen. De praktijk is gevestigd in het mooie dorp Zuidwolde, dat tegen de Groningse wijk Beijum aan ligt.

U kunt hier terecht voor psychologische behandeling, therapie, ondersteuning, training en advies. De bedoeling van deze hulp is altijd dat u binnen niet al te lange tijd zelf weer verder kunt. De psycholoog bepaalt in samenspraak met u het voor u meest geschikte behandeltraject: kort, middel, intensief of chronisch. Bij elk traject hoort een gemiddeld aantal sessies. Ter ondersteuning en evaluatie van de behandeling worden meestal een paar vragenlijsten ingevuld. Ook e-health kan een onderdeel zijn van de behandeling.

Deze psychologiepraktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ. Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars. De praktijk is voor verwijzers bereikbaar via ZorgDomein.

Nieuws

 • Vakantie
  De praktijk is gesloten van 12-30 juli. Neemt u bij acute vragen contact op met uw huisarts, of met de huisartsenpost. Zie ook het tabblad “crisis”. Mocht u willen overleggen met een psycholoog over wat voor u het beste is om te doen, dan kunt u contact opnemen met: Dhr. Pieter-Paul van Arent, GZ-psycholoog 06- …

Corona-virus

De praktijk is vooralsnog gewoon open, zolang dat volgens de richtlijnen van de overheid en mijn beroepsvereniging mogelijk is. We hebben voornamelijk één-op-één contacten en we houden samen de hygiëne-regels strikt in acht.

U bent welkom als u geen klachten heeft en niet in contact bent (geweest) met iemand die klachten heeft en niet in een gebied bent geweest met een hoge besmettingsgraad. Als u lichamelijk kwetsbaar bent, dan kunnen de gesprekken beter niet in de praktijk plaats vinden maar bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen. Als u de laatste tijd veel in (wisselende) groepen bent geweest waarbij u niet helemaal zeker bent van de afstand die gehouden kon worden: ik stel het op prijs als u dat laat weten zodat we overleggen over de optie beeldbellen.

Ik wil u vragen om in de praktijk niets aan te raken. We schudden geen handen en houden afstand. Ik doe de deuren voor u open en dicht. Op dit moment bied ik geen koffie en thee aan. Neemt u zelf een flesje water mee als u dat prettig vindt. Het lijkt wat onvriendelijk, maar deze voorzorgsmaatregelen zijn ter bescherming van ons allen.

Er is een luchtreiniger aanwezig en we werken met een plexiglas scherm. Verder staat er een flacon ontsmettingsgel op tafel. Met de toegenomen besmettingen in het land moeten we er alles aan doen om elkaar niet per ongeluk te besmetten.

Mocht het zo zijn dat face-to-face gesprekken niet mogelijk zijn, dan is beveiligd beeldbellen of uitwisselen van berichten via E-Health een mogelijkheid, of natuurlijk gewoon telefoneren. Als u zich zelf niet goed voelt of het op een andere manier niet vertrouwd vindt, dan stel ik het op prijs als u contact met me opneemt over een alternatief.

Natuurlijk volg ik de berichten van de overheid op de voet, dus als er verandering in de situatie komt dan volgen we dat op. We bekijken de situatie per dag en indien nodig neem ik met iedere cliënt contact op voor overleg.

Voor wie

Gezond van Geest is voor: volwassenen – adolescenten – ouders – ouderen – (echt)paren

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt:

 • somberheid
 • angst en paniek
 • spanning en gejaagdheid
 • onzekerheid en verlegenheid
 • te veel piekeren
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • relatieproblemen
 • rouwproblemen
 • problemen in de verwerking van een of meer ingrijpende gebeurtenissen
 • moeite met het maken van keuzes
 • moeilijkheden in de opvoeding
 • overheersende vermoeidheid
 • chronische pijn
 • lichamelijke klachten waar geen of onvoldoende medische verklaring voor gevonden is
 • gevolgen van ernstige ziekte
 • levensfaseproblemen
 • problemen op het werk
 • studieproblemen

Dit zijn natuurlijk maar voorbeelden. Misschien zou u uw klachten of moeilijkheden anders verwoorden. Het kan ook zijn dat u niet echt behandeling zoekt maar gewoon even iemand die met u meedenkt over een onderwerp dat voor u belangrijk is. Of u voelt dat u al een tijd niet lekker in uw vel zit, maar weet nog niet waar dat aan ligt en wat u eraan kunt doen.

Wachttijd

INTAKES

Vanaf  februari 2022 kunnen er weer nieuwe intakes gepland worden (update 2 september 2021). De wachttijd is dus ongeveer 22 weken. Behandeling kan normaliter binnen 2-3 weken na de intake verder gaan.

Kijkt u vooral op de site http://www.gpcgroningen.nl. Daar vindt u collega’s die mogelijk een minder langer wachttijd hebben.

Tip: Vraag uw huisarts of in uw geval behandeling door een psycholoog noodzakelijk is, of dat u goed geholpen kunt worden door bijvoorbeeld een coach, POH-GGZ of maatschappelijk werker. De wachttijden in de reguliere GGZ (Basis of Specialistisch) zijn lang. Maar er zijn veel goede hulpverleners beschikbaar. Als het gaat om een “lichtere” hulpvraag kunt u ook daar aan denken. 

WACHTTIJD

De wachttijd is vaak langer dan ik zou willen in mijn praktijk.

Op dit moment is de wachttijd extra lang omdat ik vanaf juni een deel van de week elders werk. Voorlopig ben ik alleen op de donderdag en vrijdag beschikbaar.

Wachttijden zijn vervelend, maar ook onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte blijft voor lopende behandelingen.  Wat u in de tussentijd zou kunnen doen is overwegen wat u precies in uw leven zou willen veranderen door middel van therapie. Denkt u aan wat u vooral anders zou willen in omstandigheden, contacten, relaties, gedachten, gevoelens en/of gedrag. Vraagt u eventueel (nogmaals) uw huisarts om mee te denken over de vraag welke hulpverlener u daarmee het beste binnen redelijke termijn kan helpen.

Als u eerder geholpen wilt worden kunt u ook bij andere psychologen informeren. Kijkt u bijvoorbeeld op: www.gpcgroningen.nl

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u ook contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ‘treeknormen’) (bron: www.nza.nl)