Welkom

Gezond van Geest is de praktijk van GZ-psycholoog Anja Klaverdijk in Groningen. De praktijk is gevestigd in het mooie dorp Zuidwolde, dat tegen de Groningse wijk Beijum aan ligt.

U kunt hier terecht voor psychologische behandeling, therapie, ondersteuning, training en advies. De bedoeling van deze hulp is altijd dat u binnen niet al te lange tijd zelf weer verder kunt. De psycholoog bepaalt in samenspraak met u het voor u meest geschikte behandeltraject: kort, middel, intensief of chronisch. Bij elk traject hoort een gemiddeld aantal sessies. Ter ondersteuning en evaluatie van de behandeling worden meestal een paar vragenlijsten ingevuld. Ook e-health kan een onderdeel zijn van de behandeling.

Deze psychologiepraktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ. Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars. De praktijk is voor verwijzers bereikbaar via ZorgDomein.

Wat kunt u verwachten?

In het eerste gesprek maken we kennis, bespreken we wat de aanleiding is om te komen, wat uw situatie is en persoonlijke geschiedenis. Tussen het eerste en tweede gesprek laat ik u meestal een paar vragenlijsten invullen. Deze zijn bedoeld om wat extra informatie te krijgen en zijn een kapstok om in het tweede gesprek te komen tot een behandelplan. Als we het in het tweede gesprek eens worden over wat goed is om te doen (dan hebben we een behandelovereenkomst, zoals dat genoemd wordt), dan maken we afspraken over het vervolg. Het kan ook zijn dat we het niet helemaal eens worden, dat ik niet kan bieden wat helpend zou zijn voor u, of dat er geen klik is. In dat geval bespreken we wat wel helpend zou zijn en hoe u daar kunt komen.

In het begin zullen gesprekken vaak ongeveer om de week zijn, en naar gelang het proces zullen we later de gesprekken gaan spreiden. Bij sommige klachten en therapievormen kan het goed zijn om vaker af te spreken.

In de loop van het traject zullen we regelmatig bespreken of we op de goede weg zijn, en waar nodig het plan aanpassen. Ook aan het einde evalueren we de behandeling. Als er meer hulp nodig is dan help ik u daar te komen. Overleg met de huisarts vindt plaats als u dat goed vindt en als dat tussendoor verstandig lijkt. Altijd in samenspraak met u.

Nieuws

Corona-virus

Mocht het zo zijn dat face-to-face gesprekken niet mogelijk zijn, dan is beveiligd beeldbellen of uitwisselen van berichten via E-Health een mogelijkheid, of natuurlijk gewoon telefoneren. Als u zich zelf niet goed voelt of het op een andere manier niet vertrouwd vindt, dan stel ik het op prijs als u contact met me opneemt over een alternatief.

Voor wie

Gezond van Geest is voor: volwassenen – adolescenten – ouders – ouderen – (echt)paren

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt:

 • somberheid
 • angst en paniek
 • spanning en gejaagdheid
 • onzekerheid en verlegenheid
 • te veel piekeren
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • relatieproblemen
 • rouwproblemen
 • problemen in de verwerking van een of meer ingrijpende gebeurtenissen
 • moeite met het maken van keuzes
 • moeilijkheden in de opvoeding
 • overheersende vermoeidheid
 • chronische pijn
 • lichamelijke klachten waar geen of onvoldoende medische verklaring voor gevonden is
 • gevolgen van ernstige ziekte
 • levensfaseproblemen
 • problemen op het werk
 • studieproblemen

Dit zijn natuurlijk maar voorbeelden. Misschien zou u uw klachten of moeilijkheden anders verwoorden. Het kan ook zijn dat u niet echt behandeling zoekt maar gewoon even iemand die met u meedenkt over een onderwerp dat voor u belangrijk is. Of u voelt dat u al een tijd niet lekker in uw vel zit, maar weet nog niet waar dat aan ligt en wat u eraan kunt doen.

Wachttijd

INTAKES

Vanaf  27 februari 2023 kunnen er weer nieuwe intakes gepland worden (update 26-10-2022). De wachttijd is dus ongeveer 18 weken. Behandeling kan normaliter binnen 2-3 weken na de intake verder gaan, tenzij er vakantie tussen zit.

Kijkt u vooral op de site http://www.gpcgroningen.nl. Daar vindt u collega’s die mogelijk een minder langer wachttijd hebben.

Tip: Vraag uw huisarts of in uw geval behandeling door een psycholoog noodzakelijk is, of dat u goed geholpen kunt worden door bijvoorbeeld een coach, POH-GGZ of maatschappelijk werker. De wachttijden in de reguliere GGZ (Basis of Specialistisch) zijn lang. Maar er zijn veel goede hulpverleners beschikbaar. Als het gaat om een “lichtere” hulpvraag kunt u ook daar aan denken. 

WACHTTIJD

De wachttijd is vaak langer dan ik zou willen in mijn praktijk.

Wachttijden zijn vervelend, maar ook onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte blijft voor lopende behandelingen.  Wat u in de tussentijd zou kunnen doen is overwegen wat u precies in uw leven zou willen veranderen door middel van therapie. Denkt u aan wat u vooral anders zou willen in omstandigheden, contacten, relaties, gedachten, gevoelens en/of gedrag. Vraagt u eventueel (nogmaals) uw huisarts om mee te denken over de vraag welke hulpverlener u daarmee het beste binnen redelijke termijn kan helpen.

Als u eerder geholpen wilt worden kunt u ook bij andere psychologen informeren. Kijkt u bijvoorbeeld op: www.gpcgroningen.nl

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u ook contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ’treeknormen’) (bron: www.nza.nl)

Top