Welkom

Gezond van Geest is de praktijk van GZ-psycholoog Anja Klaverdijk in Groningen. De praktijk is gevestigd in het mooie dorp Zuidwolde, dat tegen de Groningse wijk Beijum aan ligt.

U kunt hier terecht voor psychologische behandeling, therapie, ondersteuning, training en advies. De bedoeling van deze hulp is altijd dat u binnen niet al te lange tijd zelf weer verder kunt. De psycholoog bepaalt in samenspraak met u het voor u meest geschikte behandeltraject: kort, middel, intensief of chronisch. Bij elk traject hoort een gemiddeld aantal sessies. Ter ondersteuning en evaluatie van de behandeling worden meestal een paar vragenlijsten ingevuld. Ook e-health en/of  online consulten kunnen een onderdeel zijn van de behandeling.

Deze psychologiepraktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ. Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars, met als enige uitzondering verzekeraar ONVZ (zie voor meer informatie: Kosten. De praktijk is voor verwijzers bereikbaar via ZorgDomein.

Wat kunt u verwachten van een behandeltraject?

In het eerste gesprek maken we kennis, bespreken we wat de aanleiding is om te komen, wat uw situatie is en persoonlijke geschiedenis. Tussen het eerste en tweede gesprek laat ik u meestal een paar vragenlijsten invullen. Deze zijn bedoeld om wat extra informatie te krijgen en zijn een kapstok om in het tweede gesprek te komen tot een behandelplan. Als we het in het tweede gesprek eens worden over wat goed is om te doen (dan hebben we een behandelovereenkomst, zoals dat genoemd wordt), dan maken we afspraken over het vervolg. Het kan ook zijn dat we het niet helemaal eens worden, dat ik niet kan bieden wat helpend zou zijn voor u, of dat er geen klik is. In dat geval bespreken we wat wel helpend zou zijn en hoe u daar kunt komen.

In het begin zullen gesprekken vaak ongeveer om de week zijn, en naar gelang het proces zullen we later de gesprekken gaan spreiden. Bij sommige klachten en therapievormen kan het goed zijn om vaker af te spreken.

In de loop van het traject zullen we regelmatig bespreken of we op de goede weg zijn, en waar nodig het plan aanpassen. Ook aan het einde evalueren we de behandeling. Als er meer hulp nodig is dan help ik u daar te komen. Overleg met de huisarts vindt plaats als u dat goed vindt en als dat tussendoor verstandig lijkt. Altijd in samenspraak met u.

Kom in ACTie: een groepstraining Acceptatie- en Commitment Therapie

Kom in ACTie!

Wat ACT is

ACT is een manier van kijken naar verandering in je persoonlijk functioneren, met als doel meer psychologische flexibiliteit. Het sluit aan bij de oude wijsheid om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, en je in te zetten voor de dingen die belangrijk voor je zijn en waar je wél invloed op hebt. Dit is niet gemakkelijk, maar wel essentieel. Wij mensen willen van nature geen pijn en ongemak. Dus we komen van binnen in opstand als dat er wel is, ook als duidelijk is dat we niet alles kunnen veranderen. 

Zoals de naam al zegt, is er veel aandacht in deze therapie- en trainingsvorm voor Acceptatie > aanvaarden wat je niet kunt veranderen, en Commitment > je inzetten voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn en waar je wél invloed op hebt. Om zover te komen leer je helder waar te nemen wat je precies ervaart, je leert kijken naar je ervaringen zonder er in vast te lopen, je leert je niet vast te klampen aan een bepaald beeld van wie je was, bent of zou moeten zijn en je leert je meer bewust te zijn van voor jou werkelijk van waarde is in dit leven dat je hebt. 

ACT is een vorm van therapie en training die in de geestelijke gezondheidszorg geaccepteerd en bewezen effectief is in de behandeling van diverse psychische moeilijkheden. 

Voor wie is de training geschikt?

Deze training kan voor veel mensen nuttig zijn. Bijvoorbeeld:

– je worstelt met een chronische lichamelijke klacht of een andere moeilijke situatie in jouw leven.

– je voelt je vaak gespannen en angstig omdat je denkt dat je alles goed onder controle moet hebben

– je voelt je vaak somber en verdrietig omdat je niet zo goed weet wat in dit leven de moeite waard is

– je voelt veel frustratie over dingen die niet lukken

– je voelt je vaak gejaagd en kan moeilijk genieten

En voor wie (nog) niet?

– als angst en/of depressieve klachten zo acuut zijn dat het te moeilijk is om de concentratie en ruimte te vinden om informatie op te nemen en samen met anderen te oefenen.

In dat geval is het beter om een individuele behandeling aan te gaan. 

Tijdens de intake zal dat duidelijk worden. 

Hoe ziet de training er uit?

* 1 à 2 intakesessies individueel

* 8 groepsbijeenkomsten, 4-6 deelnemers

* 1 evaluatiesessie individueel, afronding, evt. vervolgadvies

Wat doen we dan?

Een groepsbijeenkomst bestaat uit vaste onderdelen: Kennismaken (in het begin), bespreken thuisoefeningen, uitleg van het thema van die dag, vragen en discussie, oefenen en uitleg thuisoefeningen. 

Indeling:

Van 16-18 uur. Het eerste kwartier is inloop en halverwege is er een kwartier pauze met koffie en thee. 

Wanneer?

Op de maandag van 16-18 uur, zodra er minstens 4 deelnemers zijn.

Locatie:

Praktijk Gezond van Geest, Noordwolderweg 7 in Zuidwolde GN. 

Waarom in een groep?

Voordelen van een groepstraining:

– herkennen van moeilijkheden en merken dat je niet alleen bent in jouw worsteling

– andere mensen stellen misschien andere vragen die helpen om te begrijpen en toe te passen

– samen kunnen oefenen

– elkaar feedback en steun kunnen geven

– behandelen/trainen in een groep scheelt tijd, waardoor er binnen de vergoeding door de verzekering meer behandeltijd mogelijk is

Kosten:

Als je een verwijzing hebt van de huisarts wordt de training vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat wel ten koste van het eigen risico. 

De huisarts kan je verwijzen op grond van angst- en/of depressieve klachten. Mijn praktijk is te vinden op Zorgdomein. Dit is een beveiligde digitale verwijsservice. De meeste huisartsen gebruiken dat ook. 

Mocht je de training willen doen zonder verwijzing, informeer dan even bij mij naar de kosten.

Aanmelding of vragen?

Ik ben bereikbaar via telefoon, whatsapp of mail. 06-19482768, welkom@gezondvangeest.nl

Voor wie

Gezond van Geest is voor: volwassenen – adolescenten – ouders – ouderen – (echt)paren

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt:

 • somberheid
 • angst en paniek
 • spanning en gejaagdheid
 • onzekerheid en verlegenheid
 • te veel piekeren
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • relatieproblemen
 • rouwproblemen
 • problemen in de verwerking van een of meer ingrijpende gebeurtenissen
 • moeite met het maken van keuzes
 • moeilijkheden in de opvoeding
 • overheersende vermoeidheid
 • chronische pijn
 • lichamelijke klachten waar geen of onvoldoende medische verklaring voor gevonden is
 • gevolgen van ernstige ziekte
 • levensfaseproblemen
 • problemen op het werk
 • studieproblemen

Dit zijn natuurlijk maar voorbeelden. Misschien zou u uw klachten of moeilijkheden anders verwoorden. Het kan ook zijn dat u niet echt behandeling zoekt maar gewoon even iemand die met u meedenkt over een onderwerp dat voor u belangrijk is. Of u voelt dat u al een tijd niet lekker in uw vel zit, maar weet nog niet waar dat aan ligt en wat u eraan kunt doen.

Wachttijd

INTAKES

Vanaf  september 2024 kunnen er weer nieuwe intakes gepland worden (update 14-5-2024). De wachttijd is dus ongeveer 16 weken. Behandeling kan normaliter binnen 2-3 weken na de intake verder gaan, tenzij er vakantie tussen zit.

Tip: Vraag uw huisarts of in uw geval behandeling door een psycholoog noodzakelijk is, of dat u goed geholpen kunt worden door bijvoorbeeld een coach, POH-GGZ of maatschappelijk werker. De wachttijden in de reguliere GGZ (Basis of Specialistisch) zijn lang. Maar er zijn veel goede hulpverleners beschikbaar. Als het gaat om een “lichtere” hulpvraag kunt u ook daar aan denken. 

WACHTTIJD

De wachttijd is vaak langer dan ik zou willen in mijn praktijk.

Wachttijden zijn vervelend, maar ook onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte blijft voor lopende behandelingen.  Wat u in de tussentijd zou kunnen doen is overwegen wat u precies in uw leven zou willen veranderen door middel van therapie. Denkt u aan wat u vooral anders zou willen in omstandigheden, contacten, relaties, gedachten, gevoelens en/of gedrag. Vraagt u eventueel (nogmaals) uw huisarts om mee te denken over de vraag welke hulpverlener u daarmee het beste binnen redelijke termijn kan helpen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u ook contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ’treeknormen’) (bron: www.nza.nl)

Top