Samenwerking

Gezond van Geest is een zelfstandige praktijk. U heeft dus vanaf het begin met mijzelf en in principe gedurende het traject ook alleen met mij te maken.

Waar mogelijk en zinvol werk ik samen met verschillende disciplines: de huisarts, de fysiotherapeut, het maatschappelijk werk en andere therapievormen die goed passen bij de behandeling binnen deze praktijk. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Muziektherapie bij Hildegard Sarrazan: muziektherapiesarrazin.nl
  • De cursus Voluit Leven (een 8-weekse groepscursus ACT: acceptatie- en commitment therapie): muziektherapiesarrazin.nl
  • Fysiofit-programma:¬†fysiotherapiebeijum.nl
  • Runningtherapie: fysiotherapiebeijum.nl
  • Psycho-sociale ondersteuning en hulp bij praktische, juridische en maatschappelijke problemen: wij.groningen.nl
  • Behandeling bij chronische lichamelijke klachten volgens de ACT-methode (acceptatie- en commitment therapie) doe ik ook in een gecombineerd traject samen met Corine Sloots van Fysiotherapiepraktijk Beijum.

In contact met derden zal ik nooit informatie doorgeven zonder daarvoor van u toestemming gehad te hebben.

Intervisiegroep: in deze bijeenkomsten helpen we elkaar als collega’s door feedback te geven op lopende behandelingen. Deze bespreken we geanonimiseerd.
Groninger Psychologencooperatie (gpcgroningen.nl): In dit samenwerkingsverband staan we samen sterk als het gaat over regelgeving en samenwerking in de regio met bijvoorbeeld huisartsen, GGZ-instellingen en andere vrijgevestigden.

Top