De psycholoog

Ik ben geboren in 1969. Aan de Rijksuniversiteit in Groningen studeerde ik ontwikkelings- en klinische psychologie. Een aantal jaren daarna deed ik de opleiding tot GZ-psycholoog.
Voor het starten van deze praktijk werkte ik binnen verschillende gebieden van de geestelijke gezondheidszorg. Ik werkte met mensen met chronische aandoeningen zoals schizofrenie, manisch depressieve stoornis en persoonlijkheidsstoornissen, maar ook met mensen die door een samenloop van omstandigheden in een crisis zijn geraakt en werden opgenomen in de psychiatrie. Ook deed ik ervaring en kennis op in het werken met mensen met niet of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, in het bijzonder chronische pijn, in een revalidatiecentrum.

Sinds 2006 werk ik als vrijgevestigd psycholoog. Dat deed ik eerst in deeltijd in de praktijk van een collega en sinds 2009 in mijn eigen praktijk Gezond van Geest. Ik vind het prettig om verschillende mensen met diverse soorten moeilijkheden en uitdagingen tegen te komen. Het inspireert me om samen met de ander te ontdekken wat het precies is dat niet lekker loopt, dit uit te pluizen, in kaart te brengen en helder te krijgen hoe dat is gegroeid. Samen vinden we dan de meest effectieve en passende manier om (weer) goed verder te kunnen.

Kwaliteit van leven is in mijn praktijk een belangrijk richtpunt. Wat dat precies inhoudt is voor iedereen anders.

Mijn intervisiegroep, de Groninger Psychologen Coöperatie en alle hulpverleners waar ik mee samenwerk en van gedachten wissel zijn belangrijk voor me. Ik werk graag zelfstandig, maar niet alleen. Ik heb interactie met anderen nodig om zelf gezond en scherp te blijven.
Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), de NVGZP (de Nederlandse vereniging voor GZ-psychologen) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland).