Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

In deze therapievorm leert u gedachten en gevoelens helder te beschrijven. Ook krijgt u inzicht in de manier waarop ze met elkaar samenhangen en hoe ze uw gedrag beinvloeden. U gaat ontdekken welke gedachten u belemmeren te doen wat u eigenlijk wilt. U leert anders met deze gedachten om te gaan en stapje voor stapje uw gedrag te veranderen.
Voor de meeste psychische klachten is dit de therapie met -wetenschappelijk gezien- de beste resultaten.

Mindfulness (aandachtgerichte) therapie
U kent waarschijnlijk wel de ervaring dat u met een ding bezig bent (bijvoorbeeld autorijden of huishoudelijke klusjes), maar ondertussen in uw hoofd druk met wat er gisteren gebeurde of wat er morgen gaat gebeuren, de boodschappen, iets wat iemand tegen u gezegd heeft enzovoorts. Het is heel waardevol om te leren hoe je kunt kiezen om met je aandacht meer in het hier en nu te zijn. Dit geeft rust, leert je accepteren wat er is en geeft ruimte om bewuster te kiezen. In deze therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten meditatie oefeningen.


Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Ook hier is met aandacht in het nu aanwezig kunnen zijn een belangrijk onderdeel. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het kunnen omgaan met en aanvaarden van pijn en ongemak(lichamelijk of psychisch). Het doel daarvan is, dat we niet al onze energie besteden aan het vermijden of proberen op te heffen van pijn en ongemak, maar meer aan het vinden van meer effectieve manieren om ons leven te leiden zoals we dat eigenlijk willen. Mindfulness oefeningen zijn een belangrijk onderdeel in deze therapie. ACT spreek je uit als één woord, dus (fonetisch) ekt.


EMDR (=Eye Movement Desensitisation Reprocessing)

Dit is een zeer effectieve, kortdurende behandelmethode die gericht is op het verwerken van traumatische ervaringen. Tijdens het ophalen van de beladen herinnering wordt u gevraagd een andere taak te doen, bijvoorbeeld het volgen van de vingers van de therapeut die voor uw gezicht heen en weer bewegen. Het effect van deze behandeling is, dat u aan de gebeurtenis kunt terug denken zonder u steeds zo naar te voelen. Op de website www.emdr.nl kunt u hier meer informatie over vinden.


Assertiviteitstraining

Deze training kan individueel en in een groep plaatsvinden. U leert uw persoonlijke grenzen beter te bewaken en meer voor uzelf op te komen. De volgende vaardigheden komen aan o.a. bod: nee-zeggen, iets bespreken, kritiek uiten en ontvangen van kritiek, boosheid uiten en omgaan met boosheid, iets vragen, je mening uiten.
De vaardigheden kunnen in de training geoefend worden en daarna in de praktijk.


Kortdurende relatietherapie

Kortdurende relatietherapie is geschikt voor stellen die behoefte hebben aan ondersteuning in het omgaan met communicatieproblemen, karakterverschillen, verschillen in opvattingen. Ik zal in de eerste twee gesprekken proberen in te schatten of de moeilijkheden geschikt zijn voor kortdurende ondersteuning, of dat specialistische relatietherapie meer geindiceerd is.
Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: communicatievaardigheden, omgaan met verschillen, leren onderhandelen, weer opstarten van positieve interacties.
Kortdurende relatietherapie kan ook geschikt zijn om samen te onderzoeken of je wel of niet samen verder wil, of om een manier te vinden om de relatie op een goede manier af te ronden.


Ouderbegeleiding

Opvoeden is soms een behoorlijke klus. Soms kan het prettig zijn om de moeilijkheden en uitdagingen die u tegenkomt met een deskundige buitenstaander door te spreken en samen te zoeken naar oplossingen. Het kan gaan over de gewone opvoedingsvragen zoals omgaan met peuterpuberteit, agressieve uitbarstingen, eetproblemen, kinderangsten, terugtrekken, opstandig gedrag, veranderingen in de puberteit enzovoorts. Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt of er iets ernstigers met uw kind aan de hand is. We kunnen samen uitzoeken of het te hanteren is, of dat een verwijzing voor onderzoek en/of behandeling verstandig lijkt.
Ook na of tijdens een scheiding kunt u terecht. U kunt zich afvragen hoe u en uw (ex) partner het beste kunnen omgaan met de emoties en gedragsveranderingen van uw kind(eren).


Compassiegerichte therapie en training

Voor ons welbevinden is het belangrijk dat we in de gaten hebben hoeveel van onze energie en inspanningen gericht zijn op het najagen van doelen, het voorkomen van gevaar en het zorgen voor onszelf en onze naasten. Als dit najagen, voorkomen en zorgen in balans zijn voelen we ons het best. Het woord compassie gaat over het zorgen: oog hebben voor de behoeften en de ongemakken of het lijden van onszelf en anderen, en daar zo wijs mogelijk mee omgaan. De wijsheid zit erin, te leren wat je wel kunt doen, zonder overweldigd te raken. Zorgen voor begrip en medeleven, maar ook zelf blijven staan en gebruik maken van een interne stevigheid.

Compassiegerichte vaardigheden zet ik in tijdens individuele therapie, en zal binnenkort ook in de vorm van een groepstraining aangeboden worden. Vragen hier over? Bel of mail gerust.