Kosten

IN HET KORT

Gezond van Geest biedt als erkend GZ-Psycholoog zorg aan in de zogenaamde ‘Generalistische Basis GGZ’. Dit betekent dat uw behandeling, mits u bent doorverwezen door uw huisarts, volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons geen nota’s.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het Eigen Risico. Dit betekent ook dat als u eenmaal deze grens van € 385,-  hebt gehaald (en dat kan natuurlijk ook door andere soorten van zorg) de overige kosten vergoed worden door de zorgverzekering. De behandeling kost u dus maximaal € 385,-.
Gezond van Geest heeft contracten met alle  verzekeraars behalve ONVZ en voldoet aan alle vereiste normen voor vergoeding.

Let op: in 2024 hebben we niet op tijd een contract af kunnen sluiten met zorgverzekeraar ONVZ. Bent u bij ONVZ verzekerd dan dient u onze nota zelf te betalen. U kunt de nota wel declareren bij ONVZ waarna u een deel (60%-80%) van hen vergoed krijgt. Hoeveel dat precies is kunt u bij ONVZ navragen.

UITGEBREID

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, zowel kinderen als volwassenen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend (ongeveer 5 tot 12 gesprekken).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de maximumtarieven vastgesteld en de verzekeraars keren op contract een bepaald percentage uit aan de zorgverlener.

Hier een overzicht van de maximumtarieven op basis van een normaal consult van 45-50 minuten. In de prijs begrepen zit de extra tijd voor voorbereiding en administratie. Deze extra tijd wordt dus niet apart gedeclareerd.

Per diagnostieksessie (de eerste twee sessies tot er een plan is): 142,31

Per behandelsessie (de rest van het behandeltraject): 120,99

Hier vindt u de volledige lijst:

https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadBijlage.ashx?pucid=PUC_646867_22_1&bestand=Bijlage_1_bij_TB_Prestaties_en_tarieven_geestelijke_gezondheidszorg_en_forensische_zorg_-_c-rele….xlsx&bestandsnaam=Bijlage+1+bij+TB+Prestaties+en+tarieven+geestelijke+gezondheidszorg+en+forensische+zorg+-+c-rele….xlsx

Wat er op de factuur staat is dus een tarief dat lager is dan hierboven vermeld, omdat er gewerkt wordt met een bepaald percentage. Dit percentage is per verzekeraar verschillend.

We declareren volgens afspraak met de verzekeraar met het principe “planning = realisatie“. Dit betekent dat de tijd gedeclareerd wordt die gereserveerd is, tenzij de afspraak op tijd is afgezegd, of de sessie langer duurt. In het laatste geval wordt die tijd gedeclareerd.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico €385,- per persoon per jaar, tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken. Dit eigen risico geldt in totaal voor alle vormen van zorg, uitgezonderd bijvoorbeeld huisartsenzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed. Wanneer u geen andere medische kosten heeft gedeclareerd, kost psychologische zorg u dan ook maximaal €385. Verder zijn er voor u aan de Generalistische Basis GGZ geen kosten verbonden.

Sinds 2015 wordt de behandeling van kinderen onder de 18 jaar niet meer vergoed door de zorgverzekeraars maar door de gemeente. Op dit moment heeft Gezond van Geest nog geen contracten bij een gemeente. Neemt u kontakt met ons op als u uw kind zou willen aanmelden, dan kunnen we samen op zoek naar een passende verwijzing.

We adviseren u verder uw zorgverzekeraar te raadplegen indien u vragen heeft over specifieke vergoedingsvoorwaarden en mogelijkheden (bijvoorbeeld als u gedurende een kalenderjaar van therapeut zoudt willen wisselen).

WAT U VERDER NOG MOET WETEN

NIET NAGEKOMEN AFSPRAKEN 
Komt u niet op een afspraak en hebt u deze niet op tijd afgezegd (24 uur vóór de afspraak, per mail of telefoon) dan wordt er geen sessie bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt van ons een nota van € 45,- onkostenvergoeding. Dit is ongeveer de helft van de gemaakte kosten.

ZELF BETALEN

Regelmatig komen cliënten op eigen initiatief en dus zonder verwijzing van de huisarts. Indien u daarvoor kiest bepaalt u zelf hoeveel sessies u nodig heeft en u betaalt zelf de sessies. De sessie(s) wordt (worden) maandelijks aan uzelf gefactureerd volgens een tarief van € 100,00 per gesprek. Op elke nota hanteren we een betalingstermijn van 14 dagen.

RELATIETHERAPIE

Sinds 1 januari 2014 vallen alle vormen van relatietherapie buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar. U betaalt deze therapie dus altijd zelf. Vanwege de aard van deze therapie duren de gesprekken langer, nl. 75 minuten. Het tarief is daarom € 150,00 per gesprek. Indien u dat wenst wordt de helft van de nota naar beide partners gezonden.

MEER WETEN?

Als iets u onduidelijk is (en dat kunnen we ons voorstellen) aarzelt u niet contact op te nemen met Anja Klaverdijk, via mail: welkom@gezondvangeest.nl of per telefoon: 06-19482768.
Hebt u vragen over een specifieke nota dan kunt u deze het beste stellen aan de administratie: mailt u administratie@gezondvangeest.nl, graag even met het factuurnummer.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze voorwaarden, ook die betreffende nota en betalingstermijnen, kunt u hier lezen:

Algemene Voorwaarden Gezond van Geest 2024.pdf.

Verder heeft Gezond van Geest een zogenaamd Kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier lezen:

Kwaliteits Statuut Gezond van Geest.pdf.

Top