Kosten

IN HET KORT

Gezond van Geest biedt als erkend GZ-Psycholoog zorg aan in de zogenaamde ‘Generalistische Basis GGZ’. Dit betekent dat uw behandeling, mits u bent doorverwezen door uw huisarts, volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het Eigen Risico. Dit betekent ook dat als u eenmaal deze grens van € 385,- (2020) hebt gehaald (en dat kan natuurlijk ook door andere soorten van zorg) de overige kosten vergoed worden door de zorgverzekering. De behandeling kost u dus maximaal € 385,-.
Gezond van Geest heeft contracten met alle  verzekeraars en voldoet aan alle vereiste normen voor vergoeding.

UITGEBREID

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, zowel kinderen als volwassenen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend (ongeveer 5 tot 12 gesprekken).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de tarieven vastgesteld per product.

De product prijs: gesprekstijd inclusief indirecte taken is maximaal als volgt:

  • Kort:          € 522,13 voor 90-294 minuten
  • Middel:      € 885,01 voor 295-495 minuten
  • Intensief:    € 1.434,96 voor 496-750 minuten
  • Chronisch: € 1.380,49
  • Onvolledig Behandeltraject: € 228,04 voor 1-120 minuten
  • OVP Consult (Onverzekerd): € 114,41 voor 60 minuten
  • Schriftelijke informatieverstrekking € 89,65.
    (Informatieverstrekking, met toestemming patient, aan bedrijfsarts, verzekeringsarts, centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of een andere partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving)

Hier vindt u de vaststelling van deze tarieven door de Nederlandse Zorg Autoriteit: NZa Tarieven 2021 Basis GGZ.pdf.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een van deze door de overheid vastgestelde producten. Welk product er zal worden vergoed, is afhankelijk van de ernst van uw klachten, maar ook van de voorwaarden van uw eigen verzekering. Sommige verzekeraars vergoeden slecht één of twee producten per kalenderjaar, andere verzekeraars vergoeden meerdere producten per kalenderjaar.
Hierboven ziet u de maximale tarieven die zijn vastgesteld.
De tarieven van Gezond van Geest liggen over het algemeen iets lager.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico €385,- per persoon per jaar, tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken. Dit eigen risico geldt in totaal voor alle vormen van zorg, uitgezonderd bijvoorbeeld huisartsenzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed. Wanneer u geen andere medische kosten heeft gedeclareerd, kost psychologische zorg u dan ook maximaal €385. Verder zijn er voor u aan de Generalistische Basis GGZ geen kosten verbonden.

Sinds 2015 wordt de behandeling van kinderen onder de 18 jaar niet meer vergoed door de zorgverzekeraars maar door de gemeente. Op dit moment heeft Gezond van Geest nog geen contracten bij een gemeente. Neemt u kontakt met ons op als u uw kind zou willen aanmelden, dan kunnen we samen op zoek naar een passende verwijzing.

We adviseren u verder uw zorgverzekeraar te raadplegen indien u vragen heeft over specifieke vergoedingsvoorwaarden en mogelijkheden (bijvoorbeeld als u gedurende een kalenderjaar van therapeut zoudt willen wisselen).

WAT U VERDER NOG MOET WETEN

NIET NAGEKOMEN AFSPRAKEN 
Komt u niet op een afspraak en hebt u deze niet op tijd afgezegd (24 uur vóór de afspraak, per mail of telefoon) dan wordt er geen sessie bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt van ons een nota van € 45,- onkostenvergoeding. Dit is ongeveer de helft van de gemaakte kosten.

ZELF BETALEN

Regelmatig komen cliënten op eigen initiatief en dus zonder verwijzing van de huisarts. Indien u daarvoor kiest bepaalt u zelf hoeveel sessies u nodig heeft en u betaalt zelf de sessies. De sessie(s) wordt (worden) maandelijks aan uzelf gefactureerd volgens een tarief van € 100,00 per gesprek. Op elke nota hanteren we een betalingstermijn van 14 dagen.

RELATIETHERAPIE

Sinds 1 januari 2014 vallen alle vormen van relatietherapie buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar. U betaalt deze therapie dus altijd zelf. Vanwege de aard van deze therapie duren de gesprekken langer, nl. 75 minuten. Het tarief is daarom € 135,00 per gesprek. Indien u dat wenst wordt de helft van de nota naar beide partners gezonden.

MEER WETEN?

Als iets u onduidelijk is (en dat kunnen we ons voorstellen) aarzelt u niet contact op te nemen met Anja Klaverdijk, via mail: welkom@gezondvangeest.nl of per telefoon: 06-19482768.
Hebt u vragen over een specifieke nota dan kunt u deze het beste stellen aan de administratie: mailt u administratie@gezondvangeest.nl, graag even met het factuurnummer.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze voorwaarden, ook die betreffende nota en betalingstermijnen, kunt u hier lezen:

Algemene Voorwaarden Gezond van Geest 2021.pdf.

Verder heeft Gezond van Geest een zogenaamd Kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier lezen:

Kwaliteits Statuut Gezond van Geest 2021.pdf.