Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de voorwaarden die horen bij psychologische behandeling bij Gezond van Geest. Het is van belang ze even door te lezen.

Klik op deze link om de Algemene Voorwaarden als pdf-document te bekijken en/of te downloaden:

Algemene Voorwaarden Gezond van Geest 2024.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN GEZOND VAN GEEST 2024

1.Gesprekken hebben een duur van 45 minuten, tenzij anders afgesproken
2.Afspraken kunnen gemaakt worden via de telefoon of per e-mail.
3.U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts als u voor vergoeding door de verzekering in aanmerking wilt komen.
4.De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dit houdt in dat u behandeling door de verzekeraar vergoed krijgt als blijkt dat uw problemen te omschrijven zijn als een ziektebeeld zoals beschreven in de DSM V (dat is een veelgebruikt classificatiesysteem). Bepaalde problemen zijn van vergoeding uitgesloten, zoals werkproblemen, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen.
5.Als blijkt dat uw klachten lichter zijn zal ik u terug moeten verwijzen naar de huisarts. Deze kan u evt. begeleiding aanbieden binnen de huisartspraktijk of met u zoeken naar alternatieven.
6.Als u er bezwaar tegen heeft dat de Stichting Benchmark GGZ (geanonimiseerde) diagnose-informatie krijgt dan kunnen we daarvoor een formulier ondertekenen.
7.U bent welkom om zelf behandeling/begeleiding/coaching te betalen. De kosten voor een sessie bedragen 95 euro.
Voor relatietherapie kunnen eventueel langere sessies afgesproken worden.
8.U heeft bij uw verzekeraar een verplicht eigen risico. Als u dit bedrag nog niet vol heeft gemaakt in het lopende jaar, dan zal de vergoeding voor psychologie hier ook onder vallen.
9.Het is belangrijk afspraken meer dan 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken die binnen 24 uur of helemaal niet afgezegd worden, kunnen door de verzekeraar niet vergoed worden. We brengen u in dat geval € 42,50 aan kosten in rekening.
10.Afzeggen binnen dezelfde week graag via de telefoon. De voice-mail wordt regelmatig afgeluisterd. Graag duidelijk uw naam, telefoonnummer en het bericht inspreken.
11.De betalingstermijn voor al onze nota’s bedraagt 14 dagen.
12.De praktijk houdt zich het recht voor om niet op tijd betaalde nota’s na herinnering en aanmaning over te dragen aan een incassobureau.
De kosten die daarbij horen zijn voor uw rekening.
13.Vragen over nota’s kunt u stellen via de e-mail: administratie@gezondvangeest.nl
14.Als u ontevreden bent over de gesprekken, bespreekt u dit dan het liefst gelijk met de psycholoog.
15.U kunt ook een beroep doen op de klachtenregeling van het LvvP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Zie de website: www.lvvp.info
16.Meer informatie over de praktijk kunt u vinden op www.gezondvangeest.nl

Top